سوال : چه کسانی میتوانند در جشنواره شرکت کنند ؟
جواب : عمده شرکت کنندگان جشنواره مربوط به سنین بین 3 تا 7 سال است .

سوال : چه کسانی میتوانند برای تماشای جشنواره حاضر شوند ؟
جواب : سن خاصی برای تماشای جشنواره در نظر گرفته نشده .

سوال : آیا جشنواره بین المللی است ؟
جواب : بله . جشنواره شرکت کنندگان و داورانی از خارج از کشور نیز دارد .

سوال : چگونه در جشنواره شرکت کنیم ؟
جواب : برای دریافت جزییات جشنواره از صفحه فراخوان در همین سایت فرم فراخوان را دانلود کرده و مطالعه نمایید. سپس از طریق همین سایت و در صفحه ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام کنید .

سوال : آیا به شرکت کنندگان جایزه هم میدهید ؟
جواب : بله .

سوال : آیا برای شرکت در جشنواره بخش هایی برای آمادگی و تمرین قبل از اجرا هم در نظر گرفته شده ؟
جواب : بله . میتوانید در صورت تمایل با دفتر دبیرخانه و یا تماشاگان تماس بگیرید .