چرخ و فلک جشنواره ای است که توسط کودکان و خردسالان بین 3 تا 7 سال اجرا میشود ... یعنی بازیگران , کارگردان , نویسنده و یا طراح دکور آن باید بین 3 تا 7 سال سن داشته باشد . البته در بخشی از جشنواره بزرگسال ها هم میتوانند به نوعی نقش ایفا کنند . برای دریافت آگاهی کامل نسبت به بخش های جشنواره ابتدا فایل فراخوان جشنواره را از سایت دانلود و بعد از خواندن آن نسبت به ثبت نام از همین سایت اقدام نمایید .

دریافت فراخوان جشنواره

شرکت و ثبت نام در جشنواره