در حال حاضر این جشنواره به شیوه کاملا خصوصی توسط علاقه مندان راه اندازی شده و از ارگانی حمایت نشده . از تمامی بخش های خصوصی که مایل به همکاری در این زمینه و موارد تبلیغات هستند دعوت میشود تا با مراجعه به صفحه همکاری با ما و تماس با ما در باره نحوه انجام این کار مطلع شوند